Rabu, 20 Desember 2017

Andie Fians

PISUHAN YANG MELEMAHKAN Vs. PISUHAN YANG MEMBERDAYAKAN


Pisuhan .... !!!

Pastinya kalian tau persis apa pisuhan khas dari kalian, dan saya yakin dari kalian semua sudah pernah misuh misuh. Contohnya pisuhan yang sering muncul itu seperti ini : Djanc*k, A*u, Bangs*t, Mat*mu, Bajing*n, T*i, dll.

Nah bagaimana unsur psikologi bagi seseorang yang suka misuh2 ...? Disini, kami akan memaparkan dari dua sisi yang berdasarkan pada tingkat kesadaran.

Sisi yang pertama, misuh diluar kendali kesadarannya, artinya misuh yang disertai emosi marah. Misuh dalam sisi ini, contohnya seperti ketika anda sedang dalam kondisi emosi marah, kontrol diri anda sepenuhnya dikuasai emosi marah, dan tidak disertai oleh pengendalian diri. Rasakan dan perhatikan sensasinya, misuh di sisi ini bisa membuat anda lemes, pusing, capek, menyesal, dan hilang kendali, bahkan tindakan anda bisa tidak terkontrol lagi, serta arogan. Anda bisa kehilangan segalanya jika anda terus teruskan seperti ini.

Sisi yang kedua, yaitu misuh yang masih dalam kesadaran diri, artinya ketika misuh masih dalam kondisi kendali diri penuh. Misuh dalam sisi yang kedua ini, contohnya seperti ketika anda sedang dalam kondisi sesadar sadarnya, kontrol diri sepenuhnya ada pada diri anda, dan tidak disertai oleh emosi marah. Rasakan dan perhatikan sensasinya, misuh di sisi kedua ini bisa membuat anda plong, dan loss bahkan bisa membuat anda bahagia, sehat, dan awet muda.

Selamat membuktikannya ...

Terimakasih
www.pusathipnotissolo.com